Perla

Infolinka

CZ: 844 222 844 SK: 0850 123 850

infolinka@unilever.com

CZ: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 18627781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 2196.

SK: Distribútor:
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava